Nieudana próba przełamania zabezpieczeń.';} else { if ($id == '') {header('Location: https://www.lekipsychiatryczne.pl');} else { $zap = mysql_query("SELECT * FROM lek WHERE id = $id LIMIT 1") or die(mysql_error()); $ile = mysql_num_rows($zap); if ($ile == '0') {header('Location: https://www.lekipsychiatryczne.pl');} else { $row = mysql_fetch_object($zap); echo ' '.$row->substancja.' - opinie, forum psychologiczne '; ?>

Wpisz nazwę leku lub substancję czynną (bez dawki)

Brak określonego leku.'; } else { $id = mysql_escape_string($_GET['id']); $zap = mysql_query("SELECT * FROM forum WHERE lek = $id") or die(mysql_error());; ?>

Forum na temat

Komentarze na temat

Wybierz dostępną opcję

STRONA GŁÓWNA KARTA LEKU

Uzupełnij brakujące pola. Wpisz prawidłowy token.';} else { $sql = mysql_query(" INSERT INTO `forum` (id,data,ip,lek,login,tresc,kod,widoczny) VALUES ('',NOW(),'$ip','$lek','$login','$tresc','$kod','t')") or die(mysql_error()); echo '

Twój komentarz został opublikowany.

'; $idkom = mysql_insert_id(); $pobierz = mysql_query("SELECT substancja FROM lek WHERE id = $lek LIMIT 1") or die(mysql_error()); $wiersz = mysql_fetch_object($pobierz); $nazwaleku = $wiersz->substancja; $trescmaila = ' Link do forum na temat tego leku: https://www.lekipsychiatryczne.pl/forum.php?id='.$lek.'#komentarze Wpis dodano z komputera: '.$ip.' ('.gethostbyaddr($ip).') Nick: '.$login.' '; $trescmaila .= $tresc; $trescmaila .= ' OPUBLIKUJ: https://www.lekipsychiatryczne.pl/p1801/opcje.php?forum=odkryj&id='.$idkom.'&kod='.$kod.' UKRYJ: https://www.lekipsychiatryczne.pl/p1801/opcje.php?forum=ukryj&id='.$idkom.'&kod='.$kod.' USUŃ: https://www.lekipsychiatryczne.pl/p1801/opcje.php?forum=usun&id='.$idkom.'&kod='.$kod.' '; mail('office@lekipsychiatryczne.pl',$login.' dodał na forum wpis o '.$nazwaleku,$trescmaila,'From: office@lekipsychiatryczne.pl'); #header('Location:'.$ref.'#komentarze'); } } ?>

Imię lub nick:

Twój komentarz:Przepisz token:

tokKomentarze internautów:

Brak opinii. Bądź pierwszy!';} else { while ($row = mysql_fetch_object($sql)) { echo '

'.$row->data.' / '.$row->login.'

'; echo '

'.$row->tresc.'

'; }}}}} ?>

© 2012-2024 Strona służy wyłącznie celom poglądowo-informacyjnym.

Zawarte na tej stronie materiały zostały stworzone na podstawie ogólnodostępnych danych. Leczeniem powinien kierować wyłącznie lekarz specjalista.

Jeśli uważasz, że brakuje jakiegoś leku, daj znam znać - postaramy się możliwie szybko uzupełnić naszą bazę!

Chcesz umieścić reklamę w tym serwisie lub podjąć współpracę? Napisz na Wystawiamy faktury VAT.

Leki psychiatryczne, psychotropowe | opinie, forum, komentarze, oceny